Kadir Parlak

Web sitemizde 11 kategori'de 38 makale'ye yazılmış 20 yorum bulunmaktadır.

Öşvank Kilisesi ve Manastırı

Kategori: Tarih
10 May 2016
0 Yorum
245 Kez Okundu
Öşvank Kilisesi ve Manastırı – 10.yy
Öşvank (Oshki) Church and Monastery – 10th c

Erzurum’um Çamlıyamaç köyünde, Tortum Şelaleri yakınında.
963 -973 yılları arasında Gürcü kral Bagrat ile Kral David III tarafından yaptırıldı. Ana kilise Vaftizci Yahya’ya adanmıştır.

Bugün Öşvank Manastırı’ndan kalan, üç şapel, ayin mekanı ve el yazmaların saklandığı kütüphane binasıdır. Doğu Roma İmparatorluğu’nun 1022 de bölgedeki hakimiyeti döneminde hasar gören kilisenin kubbesi, İmparator II.Basileos ile VII.Constantin’in emriyle restore edildi. 19.yüzyılın sonlarından 1980’e kadar cami olarak hizmet vermiş ve 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Taşınmaz Kültür Varlıkları” sınıfına dahil edilmiştir.

Bagrat Hanedanı ne Gürcü ne de Ermenidir.
Kıpçak Türkleri Gürcülerle beraber yaşamıştır.

“Gürcü Kralı David’in “Kıpçak beylerinin en mümtazı Karahan’ın oğlu Atrak (Ötrok)’ın güzel kızı ile evlenerek…” “Kıpçak Türkleri ile kurduğu ordu ile Selçuk Türkleri ile savaştığı…”

“Kıpçakların Manastır yapıları

Bizim bu bölgedeki Kıpçak manastırların özellikleri tamamen ortada, Çadır stilinde manastırlar.

Hatta bizim yanımızda Öşvank Manastırı/Kilisesi, gidin bakın usta damgaların hepsi Göktürk Alfabesi….ama kapılarındaki kitabe mensup oldukları dinin kitabeleri…bu da gayet normal.

Bugün biz cami yapıyoruz ama halen daha bugünkü camilerimizde Arap alfabesi kullanıyoruz…Yani yarın 50-100 yıl sonra, biri geldiği zaman bunu Araplar yapmış demiyecek ki, dinin dilini konuşmuşlar diyecekler.”

Prof.Dr.Tahsin Parlak

 

Parlak, “Orta Asya’daki kaya resimlerinden yola çıkarak, tarihi İpek Yolu’nu kuran Kıpçak Türkleri’nin ticaret yoluyla kültürlerini Roma’ya oradan da Avrupa’ya yaydıklarını tespit ettim. Bugün Hıristiyan aleminin dini sembolü olan haç, Almanya’da ve birçok Avrupa ülkesinde bereket Tanrıçası sembolü olarak kullanılan Simurg kuşu gibi bir çok ögenin, binlerce yıl önce Türkler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı”

 

NOT:

“Ahıska, çok eski bir Türklük bölgesinin merkezidir. Milattan önce 4. yüzyılda, İskender ordularının bölgeye geldiği sırada, buralarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığı, Gürcü tarihlerinde de belirtilmektedir. Bun-Türk sözünün otokton/yerli Türk anlamına geldiği de aynı kaynaklarca teyit edilmektedir.

Çoruh Vadisinden çıkmış olan Bagratlı ailesi, bir kral hanedanı olarak Ardanuç, Kars, Anı, Kutayıs ve Tiflis’te taht sahibi olmuştur. Daha açık ifadeyle Gürcüler ve Ermeniler, millî hanedan çıkaramamış, bu iki millet de Bagratlı ailesine mensup krallar tarafından yönetilmişlerdir. Bugün Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum’da harabelerine rastladığımız Hıristiyanlık eserleri de bu aileye aittir. Bugün Posof’ta Ahıska sınırındaki Cak Kalesi de bu bölgenin tarihî Türk hanedanı Kıpçak Atabeklerinin tahtıydı.

Bagratlı Ailesi, hangi millete mensuptur?
İktidarda kalma açısından bin yıl süreyle dünya rekoru sahibi olan bu ailenin menşei hakkında çok farklı iddia ve rivayetler var. Şu var ki Bagratlı ailesi ne Gürcü’dür ne de Ermeni… O hâlde tarihçilerimizin önünde, çözülmesi gereken çok önemli bir problem durmaktadır. Unutmamalı ki bu problem çözüldüğü zaman, birçok tarih tezi açıklığa kavuşmuş olacaktır.”

Yunus Zeyrek
Edebiyatçı ve tarihçi.
Ankara Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve
Bizim Ahıska dergisi (2004) editörü.

…………………………….

Öşvank Monastery, including the church, is located in Erzurum’s Çamlıyamaç village, near the famous Tortum Lake and waterfall.

Was built between 963 and 973 and its construction was financed by the Georgian kings Bagrat Eristavt and David III Bagrationi Kuropalates. The main church was dedicated to St. John the Baptist….

Today what remains of the Oshki Monastery is the church, three chapels, a mess hall and a library building where manuscripts are preserved. After the area was controlled by the East Roman Empire (Byzantine Empire) in 1022, the damaged dome of the church was repaired on the orders of Emperors Basileos II and Constantin VIII. From the late 19th century to 1980, the church served as a mosque. In 1985, the Turkish Culture and Tourism Ministry named it among the “Immovable Cultural Properties”.

Bagrat Dynasty is not Georgian or Armenian…
Kıpçak/Kipchak Turks lived with the Georgians.

Georgian King David did married with Karahan’s son Atrak (Ötrok)’s beautiful daughter…(Karahan is Turkish)

Established a army with Kipchak Turks and fought with the Seljuk Turks….  :(

 

öşvank1

öşvank2

öşvank3

öşvank4

Bu yazıya benzer yazılar

No results

:

: (yayınlanmayacak)

: (varsa)

:

  • reklam alanı
  • reklam alanı
  • reklam alanı
  • kdrprlk
Reklam Alanı

 

Bu sitede yayılnanan yazılarr kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
Kadir Parlak “İç Mimar, Sahne Tasarımcısı, Sanat ve Animasyon Yöentmeni” Copyright © 2000 - 2016 Tüm hakları saklıdır.